Velkommen til Opplevelsesvoll

Til informasjon: Vi følger enhver tid de anbefalinger vi får med hensyn til pandemien, så plutselige endringer kan forekomme.
Noen av våre tilbud er åpne, men på en litt annerledes måte for å opprettholde de smittevernsreglene som til en hver tid gjelder.
Følg gjerne med på nyheter og oppdateringer på våre nettsider og Facebook-sider.

Opplevelsesvoll er betegnelsen for alle samarbeidsprosjekter mellom Voll gård, Strinda Frivilligsentral og Kulturenheten v/Barnekultur. Tilbudene vi samarbeider om er i hovedsak ferietilbud for barn, men vi samarbeider også om andre tilbud som Bydelstorg, JuleVoll og Opplevelsesvoll 10-16. Alle tilbudene vi samarbeider om foregår på Voll gård.

I tillegg til Opplevelsesvoll drive alle samarbeidspartene en rekke andre tilbud både på gården og ellers i byen. Les mer om disse tilbudene på nettsiden til partene (lenke lenger ned på siden).

Opplevelsesvoll 4. - 7. trinn på onsdager

På grunn av pandemien er det påmelding og maksimum 20 stk som får komme. Tilbudet vil foregå utendørs. Oppstart etter påske den 14. april.

Les mer om Opplevelsesvoll 4. - 7. trinn

Følg oss gjerne på facebook

følg oss på facebook
Trondheim Kommune - Kulturenheten

Kulturenheten

Kulturenheten, Barnekultur driver en rekke kulturtilbud for barn rundt omkring i Trondheim. Les mer om disse på Kulturenhetens egne nettsider.
Strinda Frivilligsentral

Strinda Frivilligsentral

Frivilligsentralen er en møteplass og et kontaktpunkt som formidler kontakt mellom enkeltpersoner i alle aldre, forskjellige grupper, lag, foreninger og det offentlige. Det er mye å samarbeide om i et lokalsamfunn.
Voll Gård

Voll Gård

Voll gård arrangerer pedagogiske opplegg for barnehager/skoler, åpen gård hver søndag, hestestellkurs, urban dyrkning m.m. Tlf. nummer til gården er 979 39 118.