Velkommen til Opplevelsesvoll

Opplevelsesvoll er betegnelsen for alle samarbeidsprosjekter mellom Voll gård, Strinda Frivilligsentral og Kulturenheten v/KUBA. Tilbudene vi samarbeider om er i hovedsak ferietilbud for barn, men vi samarbeider også om andre tilbud som Bydelstorg, JuleVoll og Opplevelsesvoll 8 -16. Alle tilbudene vi samarbeider om foregår på Voll gård.

I tillegg til Opplevelsesvoll drive alle samarbeidspartene en rekke andre tilbud både på gården og ellers i byen. Les mer om disse tilbudene på nettsiden til partene (lenke lenger ned på siden).

Høstvoll

HøstVoll er et høstferietilbud for deg som går i 4.-6. klasse i Trondheim. Her kan du bli med på noen spennende dager med aktiviteter og matlaging på Voll gård.
Høstvoll er et samarbeidsprosjekt mellom Kulturenheten i Trondheim kommune, Voll gård, Strinda frivilligsentral.

Les mer

Opplevelsesvoll 12-16

Opplevelsesvoll 12 – 16 er et ukentlig åpent fritidstilbud for deg mellom 12 og 16 år. Tilbudet er åpent hver torsdag fra 18.30 til 20.30. Vi gjør morsomme aktiviteter både ute og inne. Oppstart 25. august. I høstsemesteret kan har vi også kreativt verksted, fotokurs og parkourkurs.

Les mer

Følg oss gjerne på facebook

følg oss på facebook

Trondheim Kommune - Kulturenheten

Kulturenheten

Kulturenheten, KUBA - kultur for barn driver en rekke kulturtilbud for barn rundt omkring i Trondheim. Les mer om disse på Kubas egne nettsider.

Strinda Frivilligsentral

Strinda Frivilligsentral

Frivilligsentralen er en møteplass og et kontaktpunkt som formidler kontakt mellom enkeltpersoner i alle aldre, forskjellige grupper, lag, foreninger og det offentlige. Det er mye å samarbeide om i et lokalsamfunn.

Voll Gård

Voll Gård

Voll gård arrangerer pedagogiske opplegg for barnehager/skoler, åpen gård hver søndag, hestestellkurs, urban dyrkning m.m. Tlf. nummer til gården er 979 39 118.