Velkommen til Opplevelsesvoll

Til informasjon: Noen av våre tilbud har åpnet men litt annerledes på grunn av korona – situasjonen.
Stiftelsen Voll gård har holdt stengt for publikum fra 11. mars 2020 på grunn av pandemien, men vi har nå begynt å åpne noen av våre tilbud, men på en litt annerledes måte for å opprettholde de smittevernsreglene som til en hver tid gjelder. I første omgang er det Opplevelsesvoll på onsdager og Sommervoll som åpner.
Følg gjerne med på nyheter og oppdateringer på våre nettsider og Facebook-sider.

Opplevelsesvoll er betegnelsen for alle samarbeidsprosjekter mellom Voll gård, Strinda Frivilligsentral og Kulturenheten v/Barnekultur. Tilbudene vi samarbeider om er i hovedsak ferietilbud for barn, men vi samarbeider også om andre tilbud som Bydelstorg, JuleVoll og Opplevelsesvoll 10-16. Alle tilbudene vi samarbeider om foregår på Voll gård.

I tillegg til Opplevelsesvoll drive alle samarbeidspartene en rekke andre tilbud både på gården og ellers i byen. Les mer om disse tilbudene på nettsiden til partene (lenke lenger ned på siden).

Opplevelsesvoll 4. - 7. trinn åpner igjen

Nå åpner vi opp igjen, men på en litt annerledes måte. Det blir påmelding på hoopla og vi har maks plass til 20 stk.

Les mer om Opplevelsesvoll 4. - 7. trinn

Følg oss gjerne på facebook

følg oss på facebook
Trondheim Kommune - Kulturenheten

Kulturenheten

Kulturenheten, Barnekultur driver en rekke kulturtilbud for barn rundt omkring i Trondheim. Les mer om disse på Kulturenhetens egne nettsider.
Strinda Frivilligsentral

Strinda Frivilligsentral

Frivilligsentralen er en møteplass og et kontaktpunkt som formidler kontakt mellom enkeltpersoner i alle aldre, forskjellige grupper, lag, foreninger og det offentlige. Det er mye å samarbeide om i et lokalsamfunn.
Voll Gård

Voll Gård

Voll gård arrangerer pedagogiske opplegg for barnehager/skoler, åpen gård hver søndag, hestestellkurs, urban dyrkning m.m. Tlf. nummer til gården er 979 39 118.