Velkommen til Opplevelsesvoll

Til informasjon: Vi følger enhver tid de anbefalinger vi får med hensyn til pandemien, så plutselige endringer kan forekomme.
Noen av våre tilbud er åpne, men på en litt annerledes måte for å opprettholde de smittevernsreglene som til en hver tid gjelder.
Følg gjerne med på nyheter og oppdateringer på våre nettsider og Facebook-sider.

Opplevelsesvoll er betegnelsen for alle samarbeidsprosjekter mellom Voll gård, Strinda Frivilligsentral og Kulturenheten v/Barnekultur. Tilbudene vi samarbeider om er i hovedsak ferietilbud for barn, men vi samarbeider også om andre tilbud som Bydelstorg, JuleVoll og Opplevelsesvoll 10-16. Alle tilbudene vi samarbeider om foregår på Voll gård.

I tillegg til Opplevelsesvoll drive alle samarbeidspartene en rekke andre tilbud både på gården og ellers i byen. Les mer om disse tilbudene på nettsiden til partene (lenke lenger ned på siden).

Opplevelsesvoll 4. - 7. åpner igjen 27.1.2021

På grunn av pandemien er det påmelding og maksimum 20 stk som får komme. Tilbudet vil foregå utendørs.

Les mer om Opplevelsesvoll 4. - 7. trinn

Følg oss gjerne på facebook

følg oss på facebook
Trondheim Kommune - Kulturenheten

Kulturenheten

Kulturenheten, Barnekultur driver en rekke kulturtilbud for barn rundt omkring i Trondheim. Les mer om disse på Kulturenhetens egne nettsider.
Strinda Frivilligsentral

Strinda Frivilligsentral

Frivilligsentralen er en møteplass og et kontaktpunkt som formidler kontakt mellom enkeltpersoner i alle aldre, forskjellige grupper, lag, foreninger og det offentlige. Det er mye å samarbeide om i et lokalsamfunn.
Voll Gård

Voll Gård

Voll gård arrangerer pedagogiske opplegg for barnehager/skoler, åpen gård hver søndag, hestestellkurs, urban dyrkning m.m. Tlf. nummer til gården er 979 39 118.