OpplevelsesVoll ONSDAGSKVELDER er for deg på 4.-7. trinn

Vi har juleferie – og åpner igjen onsdag 10. januar. God jul!

Tid: onsdager 18:00-20:00

Pris: 20 kr pr gang/200 kr pr semester (vi har friplasser tilgjengelig)

Sted: Voll gård, Gamle Jonsvannsv. 1, 7048 Trondheim

OPPLEVELSESVOLL er fritidstilbud for barn på 4.-7. trinn.

Vi ønsker å nå barn gjennom spennende og lærerike aktiviteter knyttet til gårdsdrift, husdyrhold, kultur, håndverk og friluftsliv. Fokuset vårt er på trivsel, læring og mestring. Se lenger ned for mer info om kveldene!

I tillegg til dette har vi noen kurs som krever påmelding, blant annet  fotokurs, sykurs og førstehjelpskurs.

Onsdagskvelder på OpplevelsesVoll

Onsdagskveldene er for deg som går i 4-7. trinn. Vi åpner kl 18.00, da vil vi at du skal komme inn i Gulhuset for registrering. Her vil du også få informasjon om kveldens aktiviteter.

 

Bla videre og se hvilke aktiviteter du kan velge mellom.

Snekkkerverksted

Helt øverst og innerst på låven har vi snekkerverkstedet. Her har vi ulike prosjekt som du kan være med på, som å snekre en bil. Lage et skrin og mye annet. Her får du hamre, spikre, sage, male og mye annet gøy!

Fjøsstell og dyrekos

Onsdagskveldene er det OpplevelsesVoll som har ansvaret for fjøsstellet. Her kan du være med å gi dyrene mat, børste de og gjøre det rent. Alt under kyndig veiledning. Vi får også tid til dyrekos.

Aktiviteter på Gulhuset

Inne på Gulhuset tilbyr vi hver onsdag en aktivitet, det kan være formingsaktiviteter, spill, baking, matlaging eller andre prosjekter. Noen ganger foregår aktiviteten ute.

Fellesdel

Vi ønsker at OpplevelsesVoll skal være en lærerik arena hvor alle barn/unge opplever trivsel, læring og mestring. Vi ønsker at alle som kommer skal få velge aktivitet ut fra interesse. Samtidig ønsker vi at en skal oppleve at det er en helhet og barna skal få bli kjent på tvers av aktivitetene. Hver onsdag fra 19.30-20.00 har vi derfor fellesaktivitet. Det kan være grilling av pinnebrød og hopping i høyet, spillkveld, gårdsquiz, lek og annet moro. Vi serverer alltid noe å bite i som frukt eller grove pinnebrød.

Opplevelsesvoll 10 -16

Opplevelsesvoll 10 – 16 er et 3-årig prosjekt. Tilbudene som inngår i prosjektet skal være åpne for alle barn/unge i målgruppen 10 -16 år.   Opplevelsesvoll 10-16  består per i dag av Opplevelsesvoll 4.-7. trinn (åpent onsdager), Opplevelsesvoll 12-16 (åpent torsdager) og noen åpne arrangement på helgene.

Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Kulturenheten (KUBA), Strinda frivilligsentral og Voll gård.

Tilbudet skal være en mestringsarena der alle barn/unge skal oppleve trivsel læring og mestring. Vi skal nå barn/unge gjennom med spennende og lærerike aktiviteter knyttet til gårdsdrift, husdyrhold, friluftsliv, kultur og håndverk.

Vi skal være en åpen møteplass for alle barn/unge mellom 10 og 16 år. Med åpen møteplass mener vi at det skal være gratis eller veldig billig å komme inn.

Kontakt oss

8 + 4 =