OpplevelsesVoll ONSDAGSKVELDER er for deg på 4.-7. trinn

Oppstart 19. januar kl. 18.00

Åpent tilbud for deg i 4. -7. trinn. Vi fortsetter med påmelding for å spare tid ved oppstart.

 

Tid: onsdager 18:00-20:00
Pris: 30 kr pr gang (vi har friplasser tilgjengelig, det bestiller man også på hoopla)
Sted: Voll gård, Gamle Jonsvannsv. 1, 7049 Trondheim

 

Program:
På OpplevelsesVoll benytter vi oss av gårdsomgivelsene som byr på uteaktivitet og stell og kos med dyrene på gården i tillegg til kreativ aktivitet på Gulhuset eller snekkerverkstedet. Oppmøte i bålhuset som ligger omtrent midt på gårdstunet. Varmt tøy er viktig for en god opplevelse da deler av tilbudet foregår utendørs.
Vi ønsker å nå barn gjennom spennende og lærerike aktiviteter knyttet til gårdsdrift, husdyrhold, kultur, håndverk og friluftsliv. Fokuset vårt er på trivsel, læring og mestring.
Påmelding på hoopla. Påmeldingen åpner på onsdager kl.14.00. Ledsagere må også melde seg på.
Har du behov for friplasser kan du ta kontakt med: katrine.amble@trondheim.kommune.no

Snekkkerverksted

Helt øverst og innerst på låven har vi snekkerverkstedet. Her har vi ulike prosjekt som du kan være med på, som å snekre en bil. Lage et skrin og mye annet. Her får du hamre, spikre, sage, male og mye annet gøy!

Fjøsstell og dyrekos

Onsdagskveldene er det OpplevelsesVoll som har ansvaret for fjøsstellet. Her kan du være med å gi dyrene mat, børste de og gjøre det rent. Alt under kyndig veiledning. Vi får også tid til dyrekos.

Aktiviteter på Gulhuset

Inne på Gulhuset tilbyr vi hver onsdag en aktivitet, det kan være formingsaktiviteter, spill, baking, matlaging eller andre prosjekter. Noen ganger foregår aktiviteten ute.

Fellesdel

Vi ønsker at OpplevelsesVoll skal være en lærerik arena hvor alle barn/unge opplever trivsel, læring og mestring. Vi ønsker at alle som kommer skal få velge aktivitet ut fra interesse. Samtidig ønsker vi at en skal oppleve at det er en helhet og barna skal få bli kjent på tvers av aktivitetene. Hver onsdag fra 19.30-20.00 har vi derfor fellesaktivitet. Det kan være grilling av pinnebrød og hopping i høyet, spillkveld, gårdsquiz, lek og annet moro. Vi serverer alltid noe å bite i som frukt eller grove pinnebrød.

Opplevelsesvoll

Tilbudet er et samarbeidsprosjekt mellom Kulturenheten (Barnekultur), Strinda frivilligsentral og Voll gård. Lurer du på noe kan du kontakte : Katrine Amble, helst på e-post: katrine.amble@trondheim.kommune.no, tlf. 91 76 00 49

Kontakt oss

2 + 12 =