OpplevelsesVoll ONSDAGSKVELDER er for deg på 4.-7. trinn

NB! På grunn av smittesituasjonen vil det være litt annerledes enn vanlig:  Åpen hver onsdag for 20 stk. Påmelding foregår på Hooplaog og tilbudet foregår stort sett utendørs. Påmeldingen stenger kl 14.00 hver onsdag.

 

Påmelding på hoopla: https://opplevelsesvoll.hoopla.no/sales

Tid: onsdager 18:00-20:00

Pris: 30 kr pr gang (vi har friplasser tilgjengelig, det bestiller man også på hoopla)

Sted: Voll gård, Gamle Jonsvannsv. 1, 7049 Trondheim

Program:

 

På OpplevelsesVoll benytter vi oss av gårdsomgivelsene som byr på uteaktivitet og stell og kos mye dyrene på gården. Basen vår er bålhuset som ligger omtrent midt på gårdstunet. Varmt tøy er viktig for en god opplevelse da tilbudet foregår utendørs.

 

Vi ønsker å nå barn gjennom spennende og lærerike aktiviteter knyttet til gårdsdrift, husdyrhold, kultur, håndverk og friluftsliv. Fokuset vårt er på trivsel, læring og mestring.

Følg oss på facebook for nyheter, oppdateringer m.m.
Opplevelsesvoll in different languages.docx

Snekkkerverksted

Helt øverst og innerst på låven har vi snekkerverkstedet. Her har vi ulike prosjekt som du kan være med på, som å snekre en bil. Lage et skrin og mye annet. Her får du hamre, spikre, sage, male og mye annet gøy!

Fjøsstell og dyrekos

Onsdagskveldene er det OpplevelsesVoll som har ansvaret for fjøsstellet. Her kan du være med å gi dyrene mat, børste de og gjøre det rent. Alt under kyndig veiledning. Vi får også tid til dyrekos.

Aktiviteter på Gulhuset

Inne på Gulhuset tilbyr vi hver onsdag en aktivitet, det kan være formingsaktiviteter, spill, baking, matlaging eller andre prosjekter. Noen ganger foregår aktiviteten ute.

Fellesdel

Vi ønsker at OpplevelsesVoll skal være en lærerik arena hvor alle barn/unge opplever trivsel, læring og mestring. Vi ønsker at alle som kommer skal få velge aktivitet ut fra interesse. Samtidig ønsker vi at en skal oppleve at det er en helhet og barna skal få bli kjent på tvers av aktivitetene. Hver onsdag fra 19.30-20.00 har vi derfor fellesaktivitet. Det kan være grilling av pinnebrød og hopping i høyet, spillkveld, gårdsquiz, lek og annet moro. Vi serverer alltid noe å bite i som frukt eller grove pinnebrød.

Kurs

Samtidig som det åpne tilbudet foregår hender det at vi arrangerer ulike kurs som du må melde deg på. Dette kan være alt fra parkour til tegning. Kursene foregår på gården og har varierende lengde. I vår er det blant annet tegnekurs, fotokurs og spanskkurs.

Les mer på arrangementssiden vår

Opplevelsesvoll 10 -16

Tilbudene som inngår i prosjektet skal være åpne for alle barn/unge i målgruppen 10 -16 år. Opplevelsesvoll 10-16  består per i dag av Opplevelsesvoll 4-7. trinn (åpent onsdager) og noen åpne lørdagsarrangement.

Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Kulturenheten (Barnekultur), Strinda frivilligsentral og Voll gård.
Lurer du på noe kan du kontakte : Katrine Amble, helst på e-post: katrine.amble@trondheim.kommune.no, tlf. 91 76 00 49

Kontakt oss

5 + 12 =