Vi er nå i gang med å videreutvikle tilbudet rundt dyreklubben, samt komme i gang med kveldstilbud til aldersgruppen 12-16 år.

Vil du være med å forme tilbudet? Ta gjerne kontakt med prosjektleder Hege Sivertsvik på telefon 994 71 687 eller epost til hege@strinda.frivilligsentral.no

Opplevelsesvoll 10 – 16 er et samarbeidsprosjekt mellom Kulturenheten (KUBA), Strinda frivilligsentral og Voll gård.

OpplevelsesVoll Onsdag (tidligere dyreklubben).
Fritidstilbud for deg på 3-7 trinn
Tid: onsdager kl 18.00-20.00
Oppstart: Onsdag 20. januar 2016
Pris: 20 kr pr gang (vi har friplaser tilgjengelig for de som har behov for dette)
Sted: Voll gård, Gamle Jonsvannsvei 1, 7048 Trondheim

Ulike aktiviteter som:
– Gårdsaktiviteter
– Snekkerverksted
– Hobbyaktiviteter
– Friluftsliv

OpplevelsesVoll Torsdag
Fritidstilbud for deg mellom 12 og 16 år
Tid: torsdager kl. 18.30-20.30
Oppstart: Torsdag 21. januar 2016
Pris: 20 kr pr gang (vi har friplaser tilgjengelig for de som har behov for dette)
Sted: Voll gård, Gamle Jonsvannsvei 1, 7048 Trondheim

Ulike aktiviteter som:
– Gårdsaktiviteter
– Snekkerverksted
– Hobbyaktiviteter
– Temakvelder
– Friluftsliv
– Matlaging/kafé

Mål:
Tilbudet skal være en mestringsarena der barn/unge med spesielle behov skal kunne oppleve å få mestringsfølelse på lik linje med alle andre barn i samme aldergruppe.

Vi skal nå barn/unge som ikke benytter seg av de eksisterende fritidstilbud som allerede finne – med spennende og lærerike aktiviteter knyttet til gårdsdrift, husdyrhold, friluftsliv, kultur og håndverk.

Være en åpen møteplass for alle barn mellom 8 og 16 år. Med åpen møteplass mener vi at det skal være gratis eller veldig billig å komme inn. Det skal være lagt til rette for at du kan komme uavhengig av nasjonalitet, religion eller funksjonsevne.